Selectați limba dvs

Carduri OTL purtătoare de abonamente şi portofel electronic 

Din 2013 OTL SA  începe întroducerea cardurilor electronice, treptat, întîi pentru elevi şi studenţi, apoi pensionari şi alţi călători.  Cardurile vor permite încărcarea şi a unui portofel electronic, pentru cei care nu vor să cumpere bilete de hârtie de la chioşcuri.  Prin acest portofel se va permite validarea călătoriei şi pentru însoţitorii utilizatorilor de servicii transport în comun.
La urcarea în mijlocul de transport călătorul este obligat să valideze cardul chiar dacă conţine numai abonament. (vezi instrucţiuni de utilizare card)
Lista titlurilor de călătorie încărcabile pe carduri se va extinde pe parcurs, care vor fi valabile şi pe mijloacele de transport care vor circula în zona metropolitană. 

Începând cu data de 01.09.2013, în conformitate cu prevederile HCL Oradea nr. 356 / 2013, elevii pot beneficia de abonamente lunare (carduri de călătorie) cu reducere de 50%.

La punctele de vânzare OTL SA, la solicitarea încărcării cardului tip abonament personalizat, se vor prezenta următoarele documente:

- cerere tip completată (cererea se găseşte la punctele de vânzare);

- copie xerox a carnetului de elev sau adeverinţă vizată pe anul şcolar 2013-2014;

- copie xerox a certificatului de naştere (în cazul elevilor sub 14 ani) sau actul de identitate (în cazul elevilor peste 14 ani);

- actele în original (carnet de elev, certificat de naştere sau act de identitate).

Punctele în care se preiau date pentru personalizarea cardurilor de călătorie sunt:
Orăşelul Copiilor de Marţi până Vineri, de la 9.00 la 17.00, În perioada 12.09 – 14.10 2016 programul va fi de la 8.00 la 20.00, iar Sâmbătă şi Duminică de la 8.00 la 16.00
Autogara Nufărul, de Luni până Vineri, între orele 6.00 şi 21.00, Sâmbătă şi Duminică, între orele 6.00 şi 20.00
Caseria de Bilete OTL SA ( clădire de la intrarea în depoul de tramvaie), de Luni până Joi, între orele 7.00 şi 15.00, iar Vineri, între orele 7.00 şi 14.00.
Persoanele beneficiare de pensii la limită de vârstă a căror carduri expiră se pot prezenta la oricare din punctele de vânzare pentru reîncărcarea acestora prezentând obligatoriu Cartea de Identitate care să ateste că domiciliul este pe raza Municipiului Oradea. Cardurile eliberate persoanelor beneficiare de facilităţi la transportul public local conform legilor în vigoare (pensionari cu grad de invaliditate, veterani, văduve de război,etc.) se vor reîncărca strict, numai în cele cinci puncte specificate.

 

Documentele necesare la solicitarea personalizării cardurilor de călătorie tip abonament destinate diferitelor categorii de pensionari sunt:

 

1. Persoane care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie de agricultor, pensie militară:

- cerere tip (se completează pe loc)
- act de identitate (BI sau CI) în original care să ateste domiciliul stabil al posesorului în raza administrativ teritorială a municipiului Oradea
- decizia de pensionare în original şi copie xerox sau adeverinţă de la Casa de Pensii

În cazul persoanelor pensionate anticipat, acestea vor prezenta în plus cuponul de pensii.

 

2. Persoane beneficiare de pensie de boală, invaliditate:

- cerere tip (se completează pe loc)
- act de identitate (BI sau CI) în original care să ateste domiciliul stabil al posesorului în raza administrativ teritorială a municipiului Oradea
- decizia de pensionare în original şi copie xerox
- documentul medical (expertiza cu termen de reexaminare, sau alt document medical cu termen, în original şi copie xerox)

 

3. Persoane care au împlinit vârsta standard de pensionare, dar care nu au calitatea de pensionar şi nu au alte venituri:

- cerere tip (se completează pe loc)
- act de identitate (BI sau CI) în original care să ateste domiciliul stabil al posesorului în raza administrativ teritorială a municipiului Oradea
- adeverinţă de venit eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor însoţită de declaraţia pe proprie răspundere

 

4. Veterani şi văduve de război:

- cerere tip (se completează pe loc)
- act de identitate (BI sau CI) în original care să ateste domiciliul stabil al posesorului în raza administrativ teritorială a municipiului Oradea
- legitimaţia eliberată de Ministerul Apărării Naţionale sau Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război - filiala Bihor - vizată la zi - în original şi copie xerox.

 

5. Deportaţii, victimele oprimării comuniste, deţinuţii politici, stămutaţiipersecutaţii din motive politice sau etnice

- cerere tip (se completează pe loc)
- act de identitate (BI sau CI) în original şi copie xerox
- Hotărârea Comisiei prin care au fost încadraţi într-una dintre categoriile menţionate mai sus (în original şi copie xerox)
- Legitimaţia de membru (în original şi copie xerox) a uneia din asociaţiile : Refugiaţii din Ardealul de Nord-Filiala Bihor,  Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici-Filiala Bihor sau Forumul Democrat German-Filiala Bihor, vizată la zi

 

6. Luptătorii pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989

- cerere tip (se completează pe loc)
- act de identitate (BI sau CI) în original şi copie xerox
- Certificatul de luptător sau participant (în original şi copie xerox) eliberat de Comisia pentru Cinstirea şi Sprijinirea Eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989
- Legitimaţia de membru a Asociaţiei Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989-Filiala Bihor, vizată la zi