OTL a implementat în  perioada 2012 - 2013 un proiect european numit "Centru de Cercetare Mecatronică a Siguranţei Transportului Public în Comun de Călători", a cărui valoare totală se ridică la 18.079.425 de lei, din care valoarea eligibilă este de 14.095.367 lei. S-a amenajat la Depoul OTL, de pe strada Atelierelor, o hală care este dotată cu unicul strung mobil din ţară care poate repara roţile fără ca acestea să fie detaşate de la tramvai.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Creşterea fiabilităţii şi disponibilităţii sistemului de transport (vehicule şi infrastructură) se poate face prin optimizarea mentenanţei, prin efectul:
- optimizării stocurilor (reducere cheltuieli materiale)
- optimizării resurselor umane (reducere cost salarial)
- creşterii randamentului energetic (reducere cost energie)
Accentuarea laturii ştiinţifice, cercetare-dezvoltare în colaborare cu instituţii de specialitate Universitatea din Oradea / Facultatea de Inginerie Energetică şi ICPE SA Bucureşti

ETAPELE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI:
- realizarea publicităţii necesare
- procedurile de achiziţie publică pentru:
- proiectare şi execuţie hală "Laborator de Mecatronică"
- strung mobil pentru bandaje tramvaie
- stand vibraţii şi alte aparate pentru vibro- şi fonometrie
- autospecială "Unimog", laborator "PRAM" mobil
- aparatură de măsură şi control (mărimi fizice electrice şi mecanice, mobile şi de laborator)
- activitate de studii şi analize, cercetare operaţională

BENEFICIILE REALIZĂRII PROIECTULUI:
- mentenanţa optimizată pentru sistemul de transport
- reducerea costurilor materiale, economii de energie
- asigurarea siguranţei maxime în exploatare
- creşterea nivelului calitativ al serviciului public
- asigurarea condiţiilor de lucru optime
- posibilitatea realizării de colaborări ştiinţifice interne şi chiar internaţionale pe diferite proiecte