Select your language

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR            

Mandatare reprezentanţi ai municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. OTL S.A.

 

 1. Zdrinca Ionel Marius Reprezentant Mun. Oradea in AGA
 2. Bihari Istvan Zsolt Reprezentant Com. Bors in AGA
 3. Popa Cristian Reprezentant Com. Sinmartin in AGA

 

 

Convocator AGA 05.06.2020

Convocator AGA 17.12.2020

Convocator AGA 12.07.2021

Convocator AGA 12.01.2022

Convocator AGA 27.05.2022

Convocator AGA 15.12.2022

Convocator AGA 25.05.2023

Convocator AGA 27.07.2023

Convocator AGA extraordinara 27.07.2023

Convocator AGA 31.08.2023

Convocator AGA 30.11.2023

 

  Hotariri AGA 2020   Hotariri AGA 2021   Hotariri AGA 2022   Hotariri AGA 2023
 Hot. nr. 1 din 2020  Hot. nr. 2 din 2021  Hot. nr. 1 din 2022 Hot. nr. 1 din 2023
 Hot. nr. 2 din 2020  Hot. nr. 3 din 2021  Hot. nr. 2 din 2022  Hot. nr. 2 din 2023
     Hot. nr. 4 din 2021  Hot. nr. 3 din 2022 Hot. nr. 3 din 2023
     Hot. nr. 5 din 2021  Hot. nr. 4 din 2022 Hot. nr. 4 din 2023
     Hot. nr. 6 din 2021        
     Hot. nr. 7 din 2021        
     Hot. nr. 8 din 2021        
     Hot. nr. 9 din 2021