Inchide Harta Site
Hartă Site

Informare călători

Ştiri şi noutăţi
Despre OTL
  Conducerea
  Contact
  Istoria tramvaiului
Despre Oradea
Galerii foto

Bilete, abonamente

Bilete, abonamente
Tarife
Chioşcuri de vânz. bilete/abonamente
Puncte de vânzare prin terţi
Automate de bilete şi abonamente
Regulament vânzare abonamente

Reţea transport

Hartă trasee autobuze
Linii autobuze
Staţii autobuze
Grafic circulaţie autobuze
Hartă trasee tramvaie
Linii tramvaie
Staţii tramvaie
Grafic circulaţie tramvaie
Monitorizare trafic
Panouri informare călători

Alte Servicii

Inspecţie tehnică periodică
Servicii cabinet psihologic
Servicii publicitate
Transport de persoane în regim de curse speciale

Info Parteneri

Achiziţii publice
  2007   2008   2009   2010
  Model cerere de participare la procedură
  Tehnici de achiziţii
Anunţuri
Legislaţie
Contact
Arhivă
Harta Site

Navigaţie: Home -> Info parteneri

Legislaţie

     LEGEA nr. 99/2016 - privind achizitiile sectoriale

     HOTĂRÂRE nr. 394/ 2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din     99 10 201   0 17>Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale     

      LEGEA nr.100/2016 - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică

    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.54/2006 - privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

    HOTĂRÂRE nr.168/ 2007 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

    LEGE nr. 228/2007 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică

    ORDONANTA nr.30/2006 - Ordonanta de urgentă privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică

    HOTĂRÂRE nr. 921/ 2011  - pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

      ORDIN nr.1679/2006 - Ordin privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificările si completările ulterioare

     LEGEA nr.346/2004 - privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinul nr.183/2006