Inchide Harta Site
Hartă Site

Informare călători

Ştiri şi noutăţi
Despre OTL
  Conducerea
  Contact
  Istoria tramvaiului
Despre Oradea
Galerii foto

Bilete, abonamente

Bilete, abonamente
Tarife
Chioşcuri de vânz. bilete/abonamente
Puncte de vânzare prin terţi
Automate de bilete şi abonamente
Regulament vânzare abonamente

Reţea transport

Hartă trasee autobuze
Linii autobuze
Staţii autobuze
Grafic circulaţie autobuze
Hartă trasee tramvaie
Linii tramvaie
Staţii tramvaie
Grafic circulaţie tramvaie
Monitorizare trafic
Panouri informare călători

Alte Servicii

Inspecţie tehnică periodică
Servicii cabinet psihologic
Servicii publicitate
Transport de persoane în regim de curse speciale

Info Parteneri

Achiziţii publice
  2007   2008   2009   2010
  Model cerere de participare la procedură
  Tehnici de achiziţii
Anunţuri
Legislaţie
Contact
Arhivă
Harta Site

Navigaţie: Home

Bilete, abonamente

Înainte de urcarea în mijloacele de transport OTL S.A., călătorii trebuie să se asigure că se află în posesia unui titlu de călătorie cu care urmează să călătorească (bilet de hârtie, abonament, legitimaţie ASCO) şi la tariful valabil pentru acea perioadă.Abonamente online

Tarife bilete şi abonamente urban Tarife bilete si abonamente zona  metropolitană Sinmartin/Bors
Tarife bilete si abonamente zona  metropolitană Paleu/Saldabagiu de Munte
Tarife bilete si abonamente zona  metropolitană HidișelChioşcuri de vânzare bilete şi abonamente

   Carduri OTL

   Adeverinţă decontare pentru cadre didactice

 

  Plata prin SMS

Puncte de vânzare prin terţi 

 
Anexa HCL 340?2016


Sunt scutiţi de plata taxelor de călătorie următoarele categorii de persoane:
 

copiii cu vârsta de pâna la 6 ani 

veteranii de război, eroii şi urmaşii celor răniţi sau decedaţi în revoluţia din decembrie 1989 - pe baza legitimaţiei speciale

toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în Oradea

Notă: Călătorii găsiti fără titluri de transport valabile sau necorespunzătoare mijlocului de transport, precum şi cei care folosesc mijloacele de transport în comun în mod neadecvat regulilor de circulaţie, vor fi sancţionaţi conform Hot.nr. 706/31.08.2009 al Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Biletele de hârtie (cumpărate de la chioşcuri de bilete sau automatele de vânzare bilete şi abonamente) vor fi validate în aparatele special montate în acest scop, imediat după urcarea în mijlocul de transport.

Biletul de hârtie dă dreptul la o singură călătorie, fără întrerupere, numai în vehiculul în care a fost validat.

Abonamentele şi legitimaţiile de călătorie care se pot procura din automatele de vânzare bilete şi abonamente, se vor folosi numai în condiţiile pentru care au fost eliberate.

Biletele de călătorie validate, abonamentele sau legitimaţiile de călătorie nominale nu pot fi transmise altor persoane.

 

Reduceri de tarif pentru transportul cu mijloacele OTL S.A.:

beneficiază de reducerea de tarif cu 50% elevii si studenţii institutiilor de învătământ acreditate;
reducerea se aplică numai în cazul abonamentelor - acestea se obţin pe baza carnetului de elev sau a legitimaţiei de reducere transport (vizată pe anul în curs).

conform Hotărârii nr.1364/04.10.2006 din legea nr.282/2005, donatorii de sânge beneficiază de un abonament cu reducere 50% la abonamentul pe transportul în comun, pe o perioadă de o lună de zile. 

Perioada în care pot ridica acest abonament este de maxim 30 zile de la data donării.

Dacă abonatul deţine deja un abonament lunar la tarif integral la data donării, acesta îl va utiliza până la expirare, după care îşi va putea procura abonamentul redus la care are dreptul.

Donatorii se vor prezenta la punctele de vânzare cu următoarele acte:

adeverinţa privind donarea de sânge (în original şi copie) care trebuie să includă parafa medicului, semnătura acestuia şi ştampila unităţii sanitare la care a avut loc donarea.

actul de identitate (în original).

 

Informaţii detaliate asupra preţurilor de titluri de călătorie, modalitatea de vânzare a lor prin chioşcurile de vânzare bilete şi abonamente aparţinând OTL S.A. veţi obţine studiind Regulamentul privind vânzarea abonamentelor prin chioşcurile de vânzare bilete şi abonamente aparţinând OTL S.A.