Inchide Harta Site
Hartă Site

Informare călători

Ştiri şi noutăţi
Despre OTL
  Conducerea
  Contact
  Istoria tramvaiului
Despre Oradea
Galerii foto

Bilete, abonamente

Bilete, abonamente
Tarife
Chioşcuri de vânz. bilete/abonamente
Puncte de vânzare prin terţi
Automate de bilete şi abonamente
Regulament vânzare abonamente

Reţea transport

Hartă trasee autobuze
Linii autobuze
Staţii autobuze
Grafic circulaţie autobuze
Hartă trasee tramvaie
Linii tramvaie
Staţii tramvaie
Grafic circulaţie tramvaie
Monitorizare trafic
Panouri informare călători

Alte Servicii

Inspecţie tehnică periodică
Servicii cabinet psihologic
Servicii publicitate
Transport de persoane în regim de curse speciale

Info Parteneri

Achiziţii publice
  2007   2008   2009   2010
  Model cerere de participare la procedură
  Tehnici de achiziţii
Anunţuri
Legislaţie
Contact
Arhivă
Harta Site

Navigaţie: Home -> Informare călători

Informaţii despre municipiul Oradea

Oradea se întinde pe o suprafatǎ de cca. 111,2 km2. Numǎrul locuitorilor se estimeazǎ la cca. 222.000. Transportul public de persoane este deservit de S.C. Oradea Tansport Local S.A., prescurtat OTL SA. Transportul de persoane cu tramvaiul în oraşul Oradea a început în anul 1906, iar în 1956 au fost introduse autobuzele pentru transport public.

Geografia, istoria oraşului şi a zonei, monumentele istorice şi arhitecturale, instituţiile judeţului sunt deja prezentate pe multe site-uri bihorene. Dorim doar să vă oferim câteva legături pentru principalele momente istorice din istoria localităţii; legături pentru câteva monumente istorice şi arhitecturale care merită a fi vizitate chiar prin trecere în oraşul nostru; legături asupra câteva repere reprezentative în transportul în comun, fiind puncte de legături a mai multor linii sau staţii principale de autobuze sau tramvaie; precum şi câteva legături către principalele instituţii, portale bihorene.

Repere istorice Monumente Repere de transport Instituţii Ziare şi portaluri de ştiri

 

Repere istorice

Secolul X.Se aminteşte de Voievodatul lui Menumorut care era protejatul împăratului bizantin Leon VI Filozoful, populaţia de aici fiind supusă bisericii constantinapoliene.
 1113Apare prima menţiune documentară a toponimului Oradea (Varadinum), într-o diplomă a abatiei benedictine din Zobor (Slovacia).
 1235Oradea este menţionată, pentru prima oară, precedată de cuvântul Civitas (cetate)
 1241Călugărul italian Ruggero di Puglia, cunoscut sub numele de Rogerius, (devenit episcop catolic în 1249), descrie în poemul Carmen miserabile (redactat în limba latină) cucerirea Cetăţii Oradea de către tătari
 1374Statutele Capitlului Orădean menţionează două vămi ale oraşului: în uliţa Venetia (Velenţa) şi Uliţa Vămii (acum strada Sucevei). Documentul menţionează mai multe cartiere ale oraşului printre care: Olosigul (Villa Latinorum), Venetia (Vicus Venetia), Bologna (Villa Bon)
 1442Ioan Vitez de Zdrena, primul învăţător al viitorului rege al Ungariei, Matei Corvin, este numit prepozit al Capitlului orădean.
 1460Fizicianul vienez Georg Peuerbach a construit la Oradea un observator astronomic şi a elaborat celebrele tabele orădene pentru calcularea eclipselor solare şi lunare
 1502Tânărul Nicolae Olahus, vestitul umanist de mai târziu, îşi începe studiile la Oradea, studii pe care le termina în anul 1505
 1514Răscoala ţărănească a lui Gheorghe Doja atinge şi Cetatea Oradea
 1556Cetatea Oradea este cucerită de habsburgi şi intră în componenta Principatului Transilvaniei (până în anul 1660).
1660În august Cetatea Oradea este cucerită de turci şi transformată în pasalâc (până în anul 1692)
1682Documente scrise precizează că Oradea are 12 străzi cu 1240 plătitori de dari.
1692În mai austriecii recuceresc Cetatea Oradea, unde mai rămăseseră doar 114 case (din care întregi doar 21).
1713La 11 februarie s-a citit şi aprobat de către întreaga populaţie Contractul între locuitorii actuali şi viitori ai oraşului Oradea, contract care prevedea că naţiunile să-şi asigure respect deplin şi libertate reciprocă în problemele de credinţă.
1723 - 1742

Se construieşte Biserică romano-catolica Sfântul Ladislau (cea din faţa Primăriei)

1750Începe construcţia Catedralei romano-catolice, care se va încheia în 1780
1752 - 1776Se construieşte Palatul Episcopial
1768 - 1779Se construieşte Biserica Sfânţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Velenţa, prima catedrală ortodoxă a Bihorului
1780Se deschid cursurile de filosofie ale Academiei regale orădene (în 1788 au început aici şi cursuri de drept)
1791În martie episcopul Ignaţie Darabant redactează şi înaintează împaratului de la Viena, Leopold al II-lea, primul memoriu politic al românilor transilvaneni: Supplex Libellus Valachorum
1800 - 1810Se construieşte biserica greco-ortodoxă Sfântul Nicolae, care va deveni ulterior Catedrala greco-ortodoxă
1836În iunie, timp de trei zile, cel mai mare incendiu din istoria oraşului pustieşte târgul Oradea. În incendiu au ars printre altele: Primăria oraşului, Biserica Sfântul Ladislau, Cetatea Oradea, Consistoriul din Velenţa, Catedrala greco-ortodoxă.
1849Decretul imperial 2824/4 decembrie stipulează unirea celor patru târguri din vecinătatea cetăţii Oradea (Oradea, Olosig, Velenţa şi Subcetate) într-un oraş unificat, Oradea Mare
1850La 18 ianuarie este înaintată împăratului vienez Petiţiunea românilor din dieceza Orăzii Mari, prin care românii cereau drepturi religioase. Documente scrise menţionează că în Oradea Mare existau 18.904 locuitori.
1861La 21 ianuarie, în oraşul Oradea au loc primele alegeri orăşeneşti.
1870Oradea primeşte rangul de municipiu şi se introduce iluminatul cu spirt aerian
1872Se publică primele reguli privind circulaţia vehiculelor pe străzile oraşului.
1875La 7 noiembrie ia fiinţă Reuniunea de cântări Hilaria, care activează şi în prezent
1880Revista Familia (a lui Iosif Vulcan) îşi stabileşte sediul redacţional la Oradea
1892Se construiesc primele trotuare (pe actuala stradă Avram Iancu)
1906La 24 aprilie se dau în folosinţă primele trei linii de tramvaie
1918

La 12 octombrie, în casa dr. Aurel Lazăr a fost redactat textul Declaraţiei de independenţă naţională a românilor din Transilvania, Banat Crişana şi Maramureş

1919La 20 aprilie, trupele române comandate de generalul Traian Moşoiu au eliberat oraşul Oradea, după care s-a instalat aici o administraţie românească
1920La 1/12 octombrie un sinod eparhial îl alege pe arhimandritul Roman Ciorogariu ca prim episcop al restauratei episcopii ortodoxe orădene. El va fi instalat la Catedrala episcopială (Biserica cu Lună) la 19 septembrie/1 octombrie 1921
1921Apare ziarul Gazeta de Vest
1923Se înfiinţează Societatea filarmonică
1944La 12 octombrie oraşul Oradea este eliberat de către trupele româno-sovietice
1952Pe scheletul Bibliotecii Publice din Oradea se înfiinţează Biblioteca Judeţeană
1956Transportul public este îmbunătăţit prin introducerea autobuzelor
1963Se înfiinţează Institutul Pedagogic de 3 ani Oradea (azi Universitatea din Oradea)
1964Se deschide Muzeul memorial Iosif Vulcan, pe strada cu acelaşi nume
1971Muzeul Ţării Crişurilor se mută în Palatul Baroc
2004Apar primele trei automate de vânzare bilete de tramvai şi autobuz, precum şi abonamente
2006Aniversarea de 100 de ani a transportului public cu tramvaiul în Oradea, respectiv 50 de ani de transport public cu autobuze
2008Se introduc primele tramvaie ULF de tip Siemens în circulaţie, fiind primele tramvaie de acest tip din România

 

Monumente arhitecturale din Oradea

Vizionarea monumentelor istorice şi de arhitectură ale oraşului vă oferă o excursie de 3 - 4 zile, mai ales în centrul istoric al oraşului, cu mici popasuri la cafenele şi baruri, care se regăsesc pe aceste rute. Vă prezentăm doar câteva poze despre aceste obiective emblematice pentru a le remarca când treceţi în dreptul lor.
Informaţii utile veţi găsi şi pe site-ul Asociaţiei EcoPlanning accesînd linkurile :  
            http://oradealapas.ecoplanning.ro    sau    http://www.facebook.com/OradeaInImagini   

01. Clădirea Primăriei Municipiului Oradea

2. Arhigimnaziul Real (Colegiu E. Gojdu)

 

3. Azilul Sf. Ladislau - şc. gen. George Coşbuc

 4. Banca Austro-Ungară - azi sediu BNR Oradea

5. Baroul de Avocaţi

6. Bazarul

7. Biserica "Adormirea Maicii Domnului" (Biserica cu Lună)

8. Biserica Lutherană

 

9. Biserica ortodoxă "Sfânta Treime" (Sf. Brigitta)

 

10. Biserica Reformată Calvină

 

11. Biserica reformată Oraşul Nou

 

12. Biserica romano-catolică "Pogorirea sfântului Duh"

 

13. Biserica romano-catolică Sfântul Ladislau

 

14. Biserica Sf. Gheorghe

 

15. Camera de Comerţ şi Industrie

 

16A. Casa Adorján I.

 

16B. Casa Adorján II.

 

17. Casa Bölöny - Cercul militar

 

18. Casa de Economii a Comitatului

 

19. Casa Fuchsl

 

20. Casa Jiga

 

21. Casa Kováts (În faţa statuia E. Gojdu)

 

22. Casa Markovits Mathezer

23. Casa Poynar

 

24. Catedrala Greco-catolică Sfântul Nicolae

25. Catedrala romano-catolică "Înălţarea Fecioarei Maria"

 

26. Cetatea Oradea

 

27. Chioşcul cafenelei Müller (Muzeul Ady Endre)

 

28. Clădirea Comitatului (sediul Prefecturii şi Cons. Judeţean)

 

29. Complex Premonstratens

30. Complexul Capucinilor

31. Complexul Franciscan (azi Spital Militar)

32. Complexul Mizerocordienilor

33. Gara Mare

 

34. Hala Comercială (azi Fac. Medicină)

 

35. Hotel Rimanóczy (Hotel Crişul Repede)

 

36. Hotel Transilvania

 

37. Institut reformat de fete

 

38. Institut romano-catolic Sf. Vincenţiu (constr. Rimanóczy)

 

39. Magazin Oţelul Andrényi

 

40. Mănăstirea ursulinelor

 

41. Palat Lévay

 

42. Palat Moskovits

 

43. Palat Moskovits II

 

44. Palat Rimanóczy senior

 

45. Palatul Apollo

 

46. Palatul Baroc

 

47. Palatul Episcopiei Greco-catolice

 

48. Palatul Finanţelor (azi Policlinică - Spital boli infecţ.)

 

49. Palatul Justiţiei

 

50. Palatul Postelor

 

51. Palatul Rimanóczy junior - Palat Episcopal ortodox

52. Palatul Stern

 

53. Palatul Sztarill (Cafeneaua EMKE)

 

54. Palatul Ulman

55. Palatul Vulturul Negru

56. Palatul Rhédey

57. Şcoala de Cadeţi (azi Muzeu Ţării Crişurilor)

58. Sinagoga Neologă

59. Sinagoga ortodoxă

60. Şirul Canonicilor

61. Spital Sf. Iosif (azi Fac. Stomatologie)

62. Spitalul de neuropsihiatrie (constr. Rimanóczy)

63. Spitalul Judeţean

64. Teatrul de Stat

Clădirea Primăriei Municipiului Oradea (Piaţa Unirii 1)

O clădire monumentală, proiectată şi construită de arhitectul Rimanóczy Kálmán jr. pe malul stâng al Crişului Repede, între anii 1902-1903. În faţada principală, traveea centrală a celor două etaje este ieşită în rezalit, susţinută de stâlpi robuşti legaţi prin arcade. Turnul cu ceas a servit ca punct de veghe pentru pompierul de serviciu al oraşului.

Arhigimnaziul Real - Colegiu E. Gojdu (Aleea E. Gojdu)

A fost edificată între anii 1895 -1896 pe baza planurilor arhitectului Busch Dávid şi a inginerului realizator Knapp Ferenc cu o abordare eclectică însă cu accentuarea elementelor decorative specifice neorenascentismului.

Azilul Sf. Ladislau - şc. gen. George Coşbuc

Clădire în stil eclectic cu elemente neogotice, fost Azil pentru bătrini şi copii "Sfântul Ladislau", azi adăposteşte Şcoala Generală George Coşbuc. A fost realizat pe baza comenzii canonicului Palotay Ladislaus, de arhitectul şi antreprenorul Sztarill Ferenc în anul 1900.

Banca Austro-Ungară - azi sediu BNR Oradea (Parcul Traian nr. 8)

A fost realizat pe baza planurilor arhitectului Alpár Ignác. Reuşita combinaţie dintre elementele arhitecturale baroce cu cele promovate de către arhitectul vienez Ottó Wágner dă un aspect de arhitectură monumentală construcţiei.

Clădirea Baroului de avocaţi (Parc Traian - G. Enescu)

În anul 1909, arhitectul Rimanóczy Kálmán junior construieşte clădirea Baroului de avocaţi, mult mai simplă în decoraţii, interesantă ca volumetrie şi textura faţadei. Şi astăzi, clădirea îşi păstrează menirea iniţială, aici funcţionând Baroul Bihor.

Bazarul (între str. Republicii şi Madách Imre)

Realizat în stil eclectic, construit de Rimanóczy Kálmán senior. Este o clădire masivă, dominată de simetrie şi de un impozant frontispiciu.

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" (Biserica cu Lună) (Piaţa Unirii)

Pe baza planurilor arhitectului Iacob Eder, constructorul Ioann Lins a finalizat lucrările în anul 1790. Sfinţirea bisericii se realizează abia în 1832, când au fost terminate şi picturile interioare. Supranumele de "Biserica cu Lună" i se trage de la mecanismul instalat pe turnul bisericii, care indică cu exactitate fazele lunii, chiar şi azi.

Biserica Lutherană (Tudor Vladimirescu nr. 28)

Biserică reformată de rit lutheran, a fost construită între anii 1902-1903 în stil eclectic, pe baza proiectelor arhitectului orădean Rimanóczy Kálmán junior.

Biserica ortodoxă "Sfânta Treime" (Sf. Brigitta - Parc Traian nr. 5)

Construcţia sa a început în anul 1692, după stabilirea ocupaţiei habsburgice asupra zonei. Construcţia Bisericii "Sfânta Brigitta" a fost iniţiată de episcopul romano-catolic Berkovics Ágoston, şi a reprezentat la acea dată prima clădire ecleziastică din cartierul Olosig. În anul 1703 cade pradă unui incendiu şi a fost refăcută în anul 1722. A găzduit preoţi romano-catolici, creştini de rit rutean (greco-catolici), iar actualmente este biserică ortodoxă.

Biserica reformată calvină (Piaţa Libertăţii nr. 4)

Construcţia sa a început încă în 1784, în anul răscoalei lui Horia, Cloşca şi Crişan, în paralel cu construcţia Bisericii cu Lună. Prima etapă de construcţie aparţine arhitectului Iacob Eder, iar cea de a doua renumitului arhitect orădean Rimanoczy Kálmán senior (în 1884). Frumoasa parohie a bisericii Olosig este gazda unui mic, dar încărcat muzeu bisericesc. Aici pot fi admirate numeroase exponate valoroase, cum ar fi: sigilii parohiale, cărţi vechi (exemplar al Bibliei de la Bâlgrad), ţesături.

Biserica Reformată Oraşul Nou (str. Primăriei)

A fost construită în stil clasicist între anii 1835 - 1853 după planurile arhitectului Szász József. Turnurile poziţionate pe lateralul faţadei principale datează din 1870 - 1871. Ele accentuează efectul de monumentalitate, în interiorul lor fiind adăpostite două clopote imense, clopotul denumit după donatorul ei Kola Gábor cântăreşte circa 3,6 tone.

Biserica romano-catolică "Pogorirea Sfântului Duh" (str. Republicii)

Construit pe locul mănăstirii călugărilor franciscani, devine proprietatea bisericii romano-catolice din 1787. Pe parcursul anilor apar mai multe probleme datorită construcţiilor rapide, fisuri între navă şi turn, fapt pentru care în anul 1901 s-a procedat la închiderea bisericii şi la demolarea navei. Misiunea de refacere a revenit arhitectului Rimanoczy Kálmán jr.

Biserica romano-catolică Sfântul Ladislau (Piaţa Unirii)

Este considerată a fi una dintre cele mai importante edificii în stil baroc din oraş. Construcţia a început în jurul anului 1720 şi s-a finalizat în 1733. Până la sfinţirea bazilicii romano-catolice din 1780, biserica Sf. Ladislau a funcţionat ca şi catedrală romano-catolică.

Biserica Sfântul Gheorghe (Parc Traian nr. 20, colţ cu G. Magheru)

Iniţial a fost biserica Seminarului greco-catolic. Pe amplasamentul actualei biserici este amintită în anul 1336 existenţa unei biserici închinată Sf. Egidiu, care a fost predată în secolul al XVI-lea ordinului iezuiţilor. În timpul episcopatului lui Szaniszló Ferenc, în anul 1858, clădirea este reconstruită de la punctul zero în stil romantic, grevat de numeroase elemente de factură neoromantică. Organizarea interioară a spaţiului de cult poartă amprenta ritului ortodox, fiind preluată de biserica ortodoxă din anul 1948, după scoaterea înafara legii a cultului greco-catolic. În interior pot fi admirate icoane în ulei pe pânză şi lemn, încadrate în rame vopsite auriu, precum şi sculpturi din lemn şi ipsos aurite.

Camera de Comerţ şi Industrie (Duiliu Zamfirescu nr. 3) (azi sediul Regiei Autonome Apă-Canal)

Clădirea construită între anii 1906 - 1907 în stil secession este opera arhitecţilor proiectanţi Komor Marcell şi Jakab Dezső, precum şi a inginerului constructor Rendes Vilmos.

Casa Adorján I. (Moscovei) şi Casa Adorján II (Patrioţilor nr. 4)

Casa Adorján I a fost construită în anul 1903 de către Sztarill Ferenc după planurile arhitecţilor Komor Marcell şi Jakab Dezső. Stilul secession, încărcat şi greoi, este întregit prin apelarea la soluţii ornamentale de influenţă populară. Casa Adorján II este o clădire construită de acelaşi antreprenor între anii 1904-1905 în stil secession curbiliniu.

Casa Bölöny - Cercul Militar (M. Eminescu nr. 5)

A fost iniţial o casă de locuit aparţinând familiei Bölöny. Proiectat de Rimanóczy Kálmán jr. şi construit de inginerul constructor Krausze Tivadar a fost terminată în 1912.

Casa de Economii a Comitatului (Piaţa Ferdinand)

Construcţie în stil eclectic, folosită iniţial ca şi casă de locuit, doar din anul 1861 este utilizată efectiv ca unitate bancară. Corpul principal al clădirii cu faţada spre Piaţa Unirii, a fost construit în anul 1809, iar ultima intervenţie masivă asupra ansamblului clădirii s-a făcut în 1887.

Casa Fuchsl (Independenţei nr. 11-13)

 

Casa Jiga (Piaţa 1 Decembrie)

Prima etapă de construcţie este datată în 1830, iar după incendiul din 1836, se porneşte refacerea şi extinderea ei spre Piaţa 1 Decembrie. Se înscrie curentului arhitectural romantic. În 1850 noul proprietar al clădirii Nicolae Jiga, hotăreşte înălţarea clădirii cu un etaj.

Casa Kováts (Piaţa Unirii)

Forma de azi a clădirii se configurează în timpul refacerii de după incendiul din Oradea în 1836. Este construit în stil clasicist cu un plan ce urmează forma literei L. În faţa ei se află statuia lui Emanuil Gojdu.

Casa Markovits Mathezer (Aurel Lazăr)

Clădirea în stil secession a fost proiectată şi ridicată în anul 1911. Reprezintă o reuşită soluţie de închidere a unui spaţiu strâmt derulat pe axul a trei străzi.

Casa Poynar (Piaţa Ferdinand)

Sztarill Ferencz construieşte acest palat, cu puţine elemente de decor, între anii 1910-1911. Interesantă este amplasarea şi structura clădirii: pe un parter înalt s-au construit două etaje ieşite în afară, sprijinite pe console. La ora actuală parterul clădirii găzduieşte magazine.

Catedrala greco-catolică "Sfântul Nicolae" (str. Iuliu Maniu)

Aflat oarecum în prelungirea clădirii episcopale din Piaţa Unirii, a fost construită între anii 1800 - 1810. A căzut pradă incendiului din 1836, dar până în 1870 a fost reconstruit.

Catedrala romano-catolică "Înălţarea Fecioarei Maria" (Şirul Canonicilor)

În vecinătatea Palatului Baroc se află Catedrala Romano-Catolică "Inălţarea Fecioarei Maria", opera arhitectului vienez Franz Anton Hillebrandt, realizat în stil baroc. Lucrările au început la 1 mai 1752, sub conducerea italianului Giovanni Battista Ricca, dar dupa moartea lui din 1756 lucrările au fost continuate sub supravegherea austriacului Johann Michael Neumann. Astfel a rezultat o clădire în stil baroc austriac târziu, a cărei înaugurare a avut loc la 25 iunie 1780. Statuia de bronz a lui Sf. Ladislau din faţa Catedralei este opera sculptorului Tóth István, iniţial instalat în centrul oraşului în anul 1893. Împreună cu Palatul Baroc şi Şirul Canonicilor formează Complexul Baroc, cel mai mare complex de clădiri construit în acest stil arhitectural din România

Cetatea Oradea (Piaţa Independenţei nr. 39)

Construită în secolul XI şi devenită o adevarată emblemă a oraşului, individualizându-se printr-o forma pentagonală unică în Estul Europei. Dincolo de pereţii cetăţii funcţiona o bibliotecă, un observator astronomic, o tiparniţă şi o şcoală. În biserica catolică, şi în cimitirul ei şi-au găsit odihna veşnică nu mai puţin de şapte capete încoronate: Ladislau I (decedat la 25 iulie 1095 la Zvolen, adus la Oradea în perioada 1130-1134), Andrei al II-lea (înmormântat în 1235 la Oradea, dus ulterior la abatia din Agria), Ştefan al II-lea, Ladislau al IV-lea Cumanul (asasinat în 1290 la Cheresig), regina Beatrix (soţia lui Carol Robert de Anjou, în 1319), regina Maria (soţia lui Sigismund de Luxemburg, în 1396) şi regele-împărat Sigismund de Luxemburg (în 1437).

În preajma năvălirii tătaro-mongole din 1241, cetatea a fost cucerită şi distrusă prin incendiere, eveniment tragic descris de călugărul Rogerius în poemul Carmen miserabile. Între 1342 - 1370 s-a construit o catedrală gotică de dimensiuni remarcabile, iar în partea sudică a cetăţii a fost ridicat un impozant palat episcopal. În secolul al XV-lea, denumit şi "secolul de aur" al cetăţii, Cetatea Oradea devine un centru al umanismului şi Renaşterii, de prima mărime din Europa central-estică. Se construieşte o bibliotecă impresionantă, ce deţinea aproape toate operele umaniştilor europeni; s-a înfiinţat un observator astronomic de către vestitul fizician al Universităţii din Viena, Georg Peuerbach (1423 - 1461), care a pus meridianul zero la Oradea şi a calculat eclipsele solare şi lunare în vestitele sale "Tabulas Varadenses; la şcoala capitulară din cetate a studiat la începutul secolului al XVI-lea marele cărturar umanist roman, Nicolae Olahus; înainte de cucerirea catăţii de către turci a fost tiparită în cetate Biblia în limba maghiară, cunoscută sub numele de Biblia de la Oradea. După căderea Budei şi a Timişoarei (1552), prin participarea unor arhitecti militari italieni, s-a început realizarea noii cetăţi pentagonale, cu bastioanele pe colţuri şi şanţ de apărare cu apă, în două etape: 1569 - 1598 şi 1618 - 1650. În 1660 cetatea devine pasalic turcesc pe o perioadă de 32 de ani, după care a intrat sub stăpinirea austriecilor.

Bastionul Betlen, una din bastioanele cetăţii.

Biserica din cetate, construit în stil baroc fără decoraţiuni în anul 1775, a fost victima "focului mare" din anul 1836, după care a fost reconstruit sub sprijinul episcopului Lajcsák Ferenc. În depărtare se obsearvă "Ciuperca", construit pe dâmbul Calvaria.

Chioşcul cafenelei Müller (Parc Traian)(azi Muzeu Ady Endre)

Ocupă spaţiul central al Parcului Traian şi a fost construit în anul 1895, în stil eclectic. Actualmente, acest edificiu adăposteşte Muzeul memorial "Ady Endre", în interiorul ei fiind expuse manuscrise, fotografii, obiecte ce au aparţinut poetului maghiar, în faţa ei aflându-se bustul poetului.

Clădirea Comitatului (Parc Traian nr.5) (sediu Prefectura şi Consiliu Judeţean Bihor)

A fost reconstruită în întregime în anul 1855, adăugându-se aripa dinspre strada Aurel Lazăr, realizarea a maistrului constructor local Imre János.

Complex Premonstratens (Roman Ciorogariu nr. 14-18)

Formată din Biserica "Maica îndurerată", Mănăstirea Premonstratensă şi Colegiul M.Eminescu. Biserica romano-catolică "Maica Îndurerată" a fost mai întâi biserică a călugărilor din ordinul paulin, apoi, biserică pentru Ordinul Premonstratens, construcţia ei realizându-se între 1741 - 1766 pe baza planurilor şi sub conducerea constructorului călugăr paulin Vepi Máté. Mănăstirea premonstratensă a fost realizată în anii '60 al secolului al XVIII-lea, tot de constructorul Vepi Máté. Gimnaziul Premanstratens - Academia de drept, lipită de clădirea mănăstirii, a fost construită doar în anii 1874

Complexul Capucinilor (între Gen. Moşoiu - Cuza Vodă)

Mănăstirea şi Biserica Capucinilor, este o mărturie a stilului classicist care a dominat la un moment dat gusturile orădenilor. Iniţial barocă, în urma construcţiei dintre 1734 - 1742, a fost arsă complet în anul 1836. Refacerea s-a făcut în stil classicist în anul 1838 de către maistrul constructor Barthel György.

Complexul Franciscan (Dunării nr. 3) (azi Spital Militar)

Corpul vechi al actualului Spital Militar a fost folosit iniţial ca sediu al Mănăstirii călugărilor franciscani. Prima etapă de construcţie terminată în 1731 prin realizarea parterului clădirii, a fost continuată în 1788 cu realizarea etajelor. Lucrările s-au încheiat doar în 1819 realizându-se o clădire barocă extrem de sobră fără elemente decorative. Din 1819 clădirea devine şcoală militară, iar din anii 1850 se transformă în Spital militar.

Complexul Mizerocordienilor (Republicii nr. 33)

 

Gara Mare (Piaţa Bucureşti)

Edificată în 1857 în stil eclectic, a fost modernizat şi lărgit între anii 1900 - 1902 sub conducerea arhitectului Rimanóczy Kálmán sr. şi a inginerului constructor Rendes Vilmos.

Hala Comercială (Piaţa 1 Decembrie nr. 10) (azi Fac. de Medicină)

Clădirea proiectată de arhitecţii budapestani Phann şi Gaál, a fost construită de Rimanóczy Kálmán sr. între anii 1893 - 1894. Clădire imensă dominată de o impresionantă cupolă aparţine stilistic eclecticului orădean, cu influenţe venite dinspre clasic şi neorenascentism.

Hotel Rimanóczy (Piaţa Libertăţii nr. 8) (azi Hotel Crişul Repede)

A fost construit în două etape între 1892 - 1900, începând cu aripa situată pe malul Crişului şi terminând cu corpul situat pe str. Iosif Vulcan. A fost opera şi proprietatea arhitectului Rimanóczy Kálmán sr., care prin testament după moartea sa a cedat clădirea municipalităţii, iar azi adăposteşte Hotelul Crişul Repede. Stilul abordat este cel eclectic, pe alocuri cu elemente clasice şi neorenascentiste. Interiorul fostei cafenele Royal, azi restaurant, mai păstrează decoraţiunile originale în stil secession.

Hotel Transilvania (Piaţa Ferdinand)

Clădire în stil eclectic cu puternice amprente conferite de secession, a fost construit în anii 1903 - 1904 după planurile arhitectului orădean Guttman József.

Institutul Reformat de Fete (A. Şaguna nr. 1)

Primul corp de clădire situat pe str. A. Şaguna, a fost construit în 1897 pe baza proiectului arhitectului Guttmann József. În 1905 se percede la extinderea clădirii, realizându-se corpurile de clădiri cu două etaje pe str. Aurel Lazăr sub conducerea inginerului constructor Bartha Mór. În ansamblu clădirea se înscrie curentului eclectic şi de-a lungul existenţei sale a avut cam aceiaşi funcţiune, spaţiu de învăţământ şi cazare.

Institutul romano-catolic Sfântul Vincentiu (Partenie Cosma nr. 5)

constr. Rimanóczy

Magazinul Oţelul Andrényi (Piaţa 1 Decembrie)

Impresionanta clădire eclectică este proiectată şi construită în anul 1893 de către Rimnóczy Kálmán senior, pe baza comenzii primate de la comerciantul de metale Andrényi Lajos, care a menajat la parterul acestei clădiri cel mai mare şi mai modern magazin de fierărie al acelor vremuri.

Mănăstirea ursulinelor (Moscovei nr. 1-3)

Costrucţia sa a început împreună cu biserica "Sfânta Ana" la iniţiativa canonicului Stephanus Szentzy. Complexul format din biserică şi mănăstire, încadrat în planul literei L, prezintă elemente arhitecturale atât baroce, cât şi romantice cu influenţe neogotice. Construcţia a fost terminată în anul 1877, adăugându-se aripii de pe strada Repulicii, aripa actuală de pe strada Moscovei, actual Liceu Ady Endre.

Palatul Lévay (Piaţa Ferdinand)

Constructorul clădirii este considerat arhitectul Hazlián János, care a optat pentru stilul clasic cu unele soluţii constructive ce ţin de eclectismul timpuriu. Clădirea de pe malul drept al Crisului în formă de L a fost realizată între anii 1892 - 1894

Palatul Moskovits I (Parc Traian nr. 4)

A fost construit în stil secession între anii 1904 - 1905 pe baza planurilor arhitectului Rimanóczy.

Palatul Moskovits II. (V. Alecsandri - Piaţa Unirii)

Proiectat de fraţii Vágó, a fost construit între anii 1910 - 1911.

Palatul Rimanóczy sr. (Republicii - Parc Traian)

 

Palatul Apollo (Republicii nr. 12)

Construcţia ei a început în anul 1912 după planurile arhitectului Rimanóczy şi îmbină într-un elegant mod seccesion-ul berlinez cu heraldica de tip Empire german.

Palatul Baroc (Şirul Canonicilor)

Construit între 1761 - 1777 pe baza proiectelor arhitectului vienez Franz Anton Hillebrant, fost şi actual sediu al Episcopiei Romano-Catolice, este considerat un model de referinţă pentru barocul european. Interioarele Palatului baroc impresionează prin rigoarea organizării spaţiale şi sobrietatea decorativă, caracteristici ce se regăsesc prezente în holul central şi la nivelul etajului de referinţă din configuraţia clădirii, spre care se accede printr-o monumentală scară. Aici se află Sala festivă, impozantă prin volumetrie şi prin decorurile pictate datorate lui Francisc Storno (1879), de inspiraţie renascentistă, si Capela Palatului, unde se pastrează picturi semnate de plasticianul de origine bavareză, Johann Nepomouk Schöph. Pe cele trei nivele ale clădirii pot fi numărate 365 de ferestre.

Palatul Episcopiei Greco-Catolice (Piaţa Unirii)

Început în 1903 şi finalizat în 1905, ca mostră a stilului eclectic cu influenţe neogotice, după proiectul arhitectului Rimanóczy Kálmán junior.

Palatul Finanţelor (Republicii nr. 35) (azi Policlinica şi Spitalul de boli infecţioase)

Construcţia sa în stil eclectic a demarat în 1900 şi este opera arhitectului Rimanóczy Kálmán jr. Acesta a considerat oportun ca pentru o astfel de clădire să îmbine o multitudine de stiluri arhitecturale, dar să lase un loc preponderent elementului neorenascentist.

Palatul Justiţiei (Parc Traian nr. 10)

Pe baza proiectelor profesorului universitar arhitect Kiss István, lucrarea a fost realizată de inginerul Schiffer Miksa în anii 1897 - 1898. Clădirea aparţinătoare eclecticului orădean, se impune în peisaj prin impozanţa faţadei principale spre Parcul Traian.

Palatul Poştelor (Roman Ciorogariu)

Construcţia clădirii a fost efectuată de maistrul Guttman József, după un proiect propriu al Ministerului Poştelor, terminat în 1895. Între 1909 - 1911 este construită partea de pe strada Bariţiu pe baza proiectelor inginerului Nagy Virgil sub conducerea inginerului constructor Reisinger József, aceasta are două nivele însă stilul a rămas cel eclectic.

Palatul Rimanóczy jr. - Palat Episcopal ortodox (Roman Ciorogariu)

Iniţial această clădire a fost reşedinţa cunoscutului architect Rimanóczy Kálmán junior, iar după moartea acestuia în 1912, clădirea a fost cumpărată de un particular, care în 1921 vinde Ministerului Cultelor, după care a fost transformat în Palat Episcopal ortodox.

Palatul Stern (Republicii nr.10)

A fost construit între anii 1904 - 1905 în stil secession pe baza planurilor arhitecţilor Komor Marcell şi Jakab Dezső.

Palatul Sztarill (Piaţa Ferdinand)

Fosta cafeneaua Emke, azi Hotel Astoria. A fost realizat de Sztarill Ferenc între anii 1902 - 1906 în stil eclectic. La parter există o cafenea, locul de întâlnire preferat al scriitorilor, poeţilor şi jurnaliştilor. Pe peretele cafenelei literare o placă comemorativă ne înştiinţează că era locul preferat al marelui poet maghiar Ady Endre, o personalatitate proeminentă a grupării literare care a reuşit să tipărească în anul 1908 antologia "A holnap" (Ziua de mâine)

Palatul Ulman (Piaţa 1 Decembrie nr. 9)

A fost construit în stil secession vienez în anul 1913, de către constructorii firmei Gerstler, după planurile arhitectului Löbl Ferenc. Parterul înalt este placat cu faianţă verde-albăstruie, faţada sobră este decorată cu medalioane în relief de stuc şi butoni de cărămidă. Caracteristic acestei clădiri este basorelieful reprezentând leul nubian şi sfeşnicul cu şapte braţe (menora) realizat din ceramică cu smalţ metalic bronz-verzui.

Palatul Vulturul Negru (Piaţa Unirii)

Construit în stil secession între anii 1907-1908. Ansamblul dotat cu un pasaj acoperit cu sticlă, făcând legătura între trei, străzi a devenit cea mai importantă realizare a cuplului de arhitecţi Komor Marcell şi Jakab Dezső. Construcţia ei demarată pe vechiul amplasament al "Hanului Vulturul Negru" sub conducerea inginerului constructor Sztarill Ferenc a fost finalizată în luna decembrie 1908. Vitraliul cu vulturul negru, emblema ansamblului, a fost executat în anul 1909.

Palatul Rhédey (Jean Calvin nr. 5)

Deşi clădirea poartă numele contelui Rhédey, comite al bihorului între 1791 - 1819, nu se poate afirma cu certitudine că el a fost cel care a comandat construcţia clădirii. La fel nu se cunosc exact nici anii de construcţie, proiectanţii şi constructorii ei. Clădirea simplă poate fi încadrată arhitecturii de factură barocă. Se extinde pe verticală pe două nivele, faţada fiind punctată ritmic de mici ferestre rectangulare, fără ancadramente.

Şcoala de cadeţi (Universităţii nr. 4) (viitorul sediu al Muzeului Ţării Crişurilor)

Acest complex architectural este rezultatul viziunii a renumitului arhitect Alpár Ignác. Lucrările de construcţie demarate de firma Neuschlöss în august 1897 au fost terminate în luna octombrie a anului următor. Masiva construcţie eclectică se întinde pe lungime de 135 de metri iar pe verticală se extinde pe trei etaje, fiind cea mai lungă clădire de patrimoniu din Oradea şi Bihor. Pe faţada principală iese în evidenţă rezalitul central. Divizat în 7 axe şi marcat de imense ferestre cu coronamente, el este armonios şi relativ bine ornamentat.

Sinagoga Neologă (str. Independenţei)

Construită în anul 1878 în stil eclectic după planurile lui Rimanóczy Kálmán sr. şi realizat de Busch Dávid.

Sinagoga israelita ortodoxă (str. Mihai Viteazul)

În anul 1890, Knapp Ferenc construieşte această sinagogă, după proiectul lui Bach Nándor. Biserica este bogat decorată, atât în interior cât şi în exterior, dominând elementele inspirate din arta maura.

Şirul Canonicilor

Cele zece clădiri cu etaj au fost ridicate pe parcursul a o sută de ani, între 1753 - 1875, prima din şir fiind casa Alapy, denumit dupa Alapy János, cononicul constructor, iar ultima fiind ridicată în 1875. Cele 56 de arcade privite dintr-un capăt dau iluzia unui şir infinit.

Spitalul Sf. Iosif (Menumorut nr. 2) (azi Fac. de Stomatologie)

Clădire în stil neoeclectic, terminat în anul 1931. A folosit ca Spital al Ordinului Stântul Vincenţiu, iar după 1989 este utilizată ca şi secţie a Facultăţii de Stomatologie.

Spitalul de neuropsihiatrie (str. Louis Pasteur nr. 26)

Proiectantul architectural al complexului este arhitectul orădean Rimanóczy Kálmán jr., dar şi realizarea îi aparţine între sept. 1902 - sept. 1903. În câmpul coronamentului de sub streaşina clădirii centrale este scris în latină: "Saluti et Solatio Aegrorum", care în traducere liberă înseamnă: "Pentru sănătatea şi consolarea bolnavilor".

Spitalul judeţean (Republicii nr. 37)

Construcţia clădirii a început în 1806, după care a cunoscut spuraetajări şi extinderi pe laterale între anii 1853-1860, 1871, 1895, 1919, 1923. Proiectul inţial a aparţinut arhitectului Kiss Antal, dar clădirea actuală nu prea seamănă cu schiţa rămasă în arhivele orădene.

Teatrul de Stat Oradea (Piaţa Ferdinand)

Domină cu stilul său eclectic Piaţa Ferdinand din anul 1900, conceput de arhitecţii Fellner şi Helmer. Construcţia începută la 21 iulie 1899 a fost terminată la 1 octombrie 1900, graţie constructorilor Rimanóczy Kálmán senior, Guttman József şi Rendes Vilmos. Faţada este decorată cu elemente neoclasice, neorenascentiste, iar în interior predomină stilul neobaroc. La data de 15 octombrie 1900, s-a prezentat piesa scriitorului Tóth-Máté Miklós: Tűz és kereszt (Foc şi cruce).

Principalele repere în transport comun

 

Gara Centrală CFR


tramvaie:  

 

autobuze:

 

Magazin Crişul


tramvaie:  

 

autobuze:

Hotel Continental


tramvaie:

 

autobuze:

Centru Civic

 

tramvaie:  

 

autobuze:

 

Piaţa 1 Decembrie (parc)


tramvaie:    

 

autobuze:

 

Piaţa Unirii (Primăria, Vulturul Negru,
Bis. ortodoxă, Teatrul de Stat)


tramvaie:  

 

autobuze:

Universitatea Partium


tramvaie:

 

 

Biserica Emanuel


tramvaie:

 

B-dul Dacia (sens giratoriu)


tramvaie:

autobuze:

 

Spitalul de Copii (Piaţa Rogerius)


tramvaie:  

Pod CFR


tramvaie:

autobuze:

Sala Sporturilor
Antonio Alexe


autobuze:  

 

Piaţa Cetăţii (ANAF, BCR,
Piaţa agricolă)


tramvaie:   

autobuze:  

Supermarket Lotus


tramvaie:   

 autobuze:   

Nufărul (capăt linie,
spre Sânmartin, Băile Felix)


tramvaie:   

autobuze:

Supermarket Real


autobuze:   

Gara Centrală CFR - Principalul punct de plecare al vizitatorilor sosiţi în oraşul nostru

Legături:
Tramvaie:

Gara CFR - Magazin Crişul - Gen. Magheru(Hotel Continental) - E.Gojdu(Centru Civic) - Piaţa Unirii - Univ. Partium - Bis. Emanuel - Piaţa Decebal - B-dul Dacia - Parc Olosig - Piaţa Rogerius - Pod CFR - PIC - Sinteza

Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - Piaţă Rogerius - Dacia Pasaj - Pod CFR - PIC - Sinteza Gara CFR - Magazin Crisul - Hotel Continental - Centru Civic - Piaţă Cetăţii - D. Cantemir - Magazin Lotus - Nufărul Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - B-dul Dacia - Piaţa Decebal - Biserica Emanuel - Univ.Partium - Piaţa Unirii - P-ţa 1 Dec. - Centru Civic - P-ţă Cetăţii - D.Cantemir - Lotus - Nufărul
Autobuze:

Gara CFR - Sirul Canonicilor - B-dul Ştefan cel Mare - Matei Corvin - Gara Ep.Bihor
Gara CFR - Sirul Canonicilor - B-dul Şt. cel Mare - Ion Bogdan - Bihorului (Cart.Oancea)

 

Magazin Crişul

Legături:
Tramvaie:

Gara CFR - Magazin Crişul - Gen. Magheru(Hotel Continental) - E.Gojdu(Centru Civic) - Piaţa Unirii - Univ. Partium - Bis. Emanuel - Piaţa Decebal - B-dul Dacia - Parc Olosig - Piaţa Rogerius - Pod CFR - PIC - Sinteza

Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - Piaţă Rogerius - Dacia Pasaj - Pod CFR - PIC - Sinteza Gara CFR - Magazin Crisul - Hotel Continental - Centru Civic - Piaţă Cetăţii - D. Cantemir - Magazin Lotus - Nufărul Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - B-dul Dacia - Piaţa Decebal - Biserica Emanuel - Univ.Partium - Piaţa Unirii - P-ţa 1 Dec. - Centru Civic - P-ţă Cetăţii - D.Cantemir - Lotus - Nufărul
Autobuze:

Louis Pasteur - Spital nr.6 - Spital judetean -Perind - Gh.Doja respectiv : Louis Pasteur - P-ta 1 Decembrie
Magazin Crisul - Palat Baroc - TVS - Mag.Profi - Dacia Pasaj - Pod CFR - F-ca de zahăr - UAMT - Premagro - IMC(Simcor) respectiv : Magazin Crisul - P-ta 1 Decembrie

 

Hotel Continental - aproape de staţia Gen Magheru

Legături:
Tramvaie:

Gara CFR - Magazin Crişul - Gen. Magheru(Hotel Continental) - E.Gojdu(Centru Civic) - Piaţa Unirii - Univ. Partium - Bis. Emanuel - Piaţa Decebal - B-dul Dacia - Parc Olosig - Piaţa Rogerius - Pod CFR - PIC - Sinteza

Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - Piaţă Rogerius - Dacia Pasaj - Pod CFR - PIC - Sinteza Gara CFR - Magazin Crisul - Hotel Continental - Centru Civic - Piaţă Cetăţii - D. Cantemir - Magazin Lotus - Nufărul Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - B-dul Dacia - Piaţa Decebal - Biserica Emanuel - Univ.Partium - Piaţa Unirii - P-ţa 1 Dec. - Centru Civic - P-ţă Cetăţii - D.Cantemir - Lotus - Nufărul
Autobuze:

Hotel Continental - Bazin Olimpic - Str.Facliei 17 - Statia pompare nr.3 - str.Facliei 46 - St.pompare nr.1 - Dinicu Golescu - Minimarket - Podgoriei C.L. respectiv Hotel Continental - Aleea E.Gojdu

 

Centru Civic: aproape de Casa de Cultură şi Emanuil Gojdu

Legături:
Tramvaie:

Gara CFR - Magazin Crişul - Gen. Magheru(Hotel Continental) - E.Gojdu(Centru Civic) - Piaţa Unirii - Univ. Partium - Bis. Emanuel - Piaţa Decebal - B-dul Dacia - Parc Olosig - Piaţa Rogerius - Pod CFR - PIC - Sinteza

Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - Piaţă Rogerius - Dacia Pasaj - Pod CFR - PIC - Sinteza Casa de cultura - P-ta 1 Dec. - P-ta Unirii - Univ.Partium - Bis.Emanuel - Abatorului - Aviatorilor - P-ta Ghioceilor - Lipovei - Hategului - Iosia respectiv : Casa de Cultura - P-ta Cetatii - D.Cantemir - Lotus - Nufarul Gara CFR - Magazin Crisul - Hotel Continental - Centru Civic - Piaţă Cetăţii - D. Cantemir - Magazin Lotus - Nufărul Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - B-dul Dacia - Piaţa Decebal - Biserica Emanuel - Univ.Partium - Piaţa Unirii - P-ţa 1 Dec. - Centru Civic - P-ţă Cetăţii - D.Cantemir - Lotus - Nufărul
Autobuze:

Centru Civic - Maternitate - P-ta Tineretului - Congips - Complex Seleus - Gara de Est (Velenta) respectiv : P_ta Romana - Facult.Medicina - Banc Post - RER Ecologic - Penny market - Lapusului - Barcaului - P-ta Devei
Centru Civic - Louis Pasteur - Spital 6 - Spital judetean - Perind - Gh.Doja Centru Civic - Hotel Continental - Bazin Olimpic - Str.Facliei 17 - St.pompare 3 - str.Facliei 46 - St.pompare 1 - Dinicu Golescu - Mini Market - Podgoriei - Podgoriei C.L. Centru Civic - Maternitate - P-ta Tineretului - Dragos Voda - Plastor - Bador - F-ca de cărămidă - Romeur - Metro (pt. 16M) Centru Civic - Mag.Crisul - Palat Baroc - TVS - Mag.Profi - Dacia Pasaj - Pod CFR - F-ca de zahar - UAMT - Premagro - IMC

 

Piaţa 1 Decembrie (parc)

Legături:
Tramvaie:

Gara CFR - Magazin Crişul - Gen. Magheru(Hotel Continental) - E.Gojdu(Centru Civic) - Piaţa Unirii - Univ. Partium - Bis. Emanuel - Piaţa Decebal - B-dul Dacia - Parc Olosig - Piaţa Rogerius - Pod CFR - PIC - Sinteza

Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - Piaţă Rogerius - Dacia Pasaj - Pod CFR - PIC - Sinteza Casa de cultura - P-ta 1 Dec. - P-ta Unirii - Univ.Partium - Bis.Emanuel - Abatorului - Aviatorilor - P-ta Ghioceilor - Lipovei - Hategului - Iosia respectiv : Casa de Cultura - P-ta Cetatii - D.Cantemir - Lotus - Nufarul Gara CFR - Magazin Crisul - Hotel Continental - Centru Civic - Piaţă Cetăţii - D. Cantemir - Magazin Lotus - Nufărul Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - B-dul Dacia - Piaţa Decebal - Biserica Emanuel - Univ.Partium - Piaţa Unirii - P-ţa 1 Dec. - Centru Civic - P-ţă Cetăţii - D.Cantemir - Lotus - Nufărul
Autobuze:

P-ta 1 Dec. - Centru Civic - Louis Pasteur - Spital 6 - Spital judetean - Perind - Gh.Doja
P-ta 1 Dec. - Centru Civic - Hotel Continental - Bazin Olimpic - Str.Facliei 17 - St.pompare 3 - str.Facliei 46 - St.pompare 1 - Dinicu Golescu - Mini Market - Podgoriei - Podgoriei C.L. P-ta 1 Dec. - Centru Civic - Maternitate - P-ta Tineretului - Dragos Voda - Plastor - Bador - F-ca de cărămidă - Romeur - Metro (pt. 16M) P-ta 1 Dec. - Centru Civic - Mag.Crisul - Palat Baroc - TVS - Mag.Profi - Dacia Pasaj - Pod CFR - F-ca de zahar - UAMT - Premagro - IMC(Simcor)

 

Piaţa Unirii (Primăria, Vulturul Negru, Bis. ortodoxă, Teatru de stat)

Legături:
Tramvaie:

Gara CFR - Magazin Crişul - Gen. Magheru(Hotel Continental) - E.Gojdu(Centru Civic) - Piaţa Unirii - Univ. Partium - Bis. Emanuel - Piaţa Decebal - B-dul Dacia - Parc Olosig - Piaţa Rogerius - Pod CFR - PIC - Sinteza

Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - Piaţă Rogerius - Dacia Pasaj - Pod CFR - PIC - Sinteza P-ta 1 Dec. - P-ta Unirii - Univ.Partium - Bis.Emanuel - Abatorului - Aviatorilor - P-ta Ghioceilor - Lipovei - Hategului - Iosia respectiv : P-ta 1 Dec. - Casa de Cultura - P-ta Cetatii - D.Cantemir - Lotus - Nufarul Gara CFR - Magazin Crisul - Hotel Continental - Centru Civic - Piaţă Cetăţii - D. Cantemir - Magazin Lotus - Nufărul Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - B-dul Dacia - Piaţa Decebal - Biserica Emanuel - Univ.Partium - Piaţa Unirii - P-ţa 1 Dec. - Centru Civic - P-ţă Cetăţii - D.Cantemir - Lotus - Nufărul
Autobuze:

Banc Post - RER Ecologic - Lapusului - Barcaului - P-ta Devei respectiv : P-ta Unirii - Centru Civic - Maternitate - P-ta Tineretului - Congips - Complex Seleus - Gara de Est
P-ta Unirii - Horea - P-ta 22 Dec. - ASIT - Muntele Gaina - Razboieni - Seleusului - P-ta Nucetului - Bumbacului - Nufarul P-ta Unirii - Muzeu - Miorita - Universitate - Universitate C.L. (Cimitir Rulikovszky) respectiv : P-ta Unirii - Bancpost - RER Ecologic - Penny Market - Sala Sporturilor - Piata Iosia - Pod CFR - Adeplast - Premagro - Simcor (IMC)

 

Universitatea Partium

Legături:
Tramvaie:

Gara CFR - Magazin Crişul - Gen. Magheru(Hotel Continental) - E.Gojdu(Centru Civic) - Piaţa Unirii - Univ. Partium - Bis. Emanuel - Piaţa Decebal - B-dul Dacia - Parc Olosig - Piaţa Rogerius - Pod CFR - PIC - Sinteza

Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - Piaţă Rogerius - Dacia Pasaj - Pod CFR - PIC - Sinteza Univ.Partium - Bis.Emanuel - Abatorului - Aviatorilor - P-ta Ghioceilor - Lipovei - Hategului - Iosia respectiv : Univ.Partium - P-ta Unirii - P-ta 1 Dec. - Casa de Cultura - P-ta Cetatii - D.Cantemir - Lotus - Nufarul Gara CFR - Magazin Crisul - Hotel Continental - Centru Civic - Piaţă Cetăţii - D. Cantemir - Magazin Lotus - Nufărul Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - B-dul Dacia - Piaţa Decebal - Biserica Emanuel - Univ.Partium - Piaţa Unirii - P-ţa 1 Dec. - Centru Civic - P-ţă Cetăţii - D.Cantemir - Lotus - Nufărul

 

Biserica Emanuel

Legături:
Tramvaie:

Gara CFR - Magazin Crişul - Gen. Magheru(Hotel Continental) - E.Gojdu(Centru Civic) - Piaţa Unirii - Univ. Partium - Bis. Emanuel - Piaţa Decebal - B-dul Dacia - Parc Olosig - Piaţa Rogerius - Pod CFR - PIC - Sinteza

Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - Piaţă Rogerius - Dacia Pasaj - Pod CFR - PIC - Sinteza Univ.Partium - Bis.Emanuel - Abatorului - Aviatorilor - P-ta Ghioceilor - Lipovei - Hategului - Iosia respectiv : Univ.Partium - P-ta Unirii - P-ta 1 Dec. - Casa de Cultura - P-ta Cetatii - D.Cantemir - Lotus - Nufarul Gara CFR - Magazin Crisul - Hotel Continental - Centru Civic - Piaţă Cetăţii - D. Cantemir - Magazin Lotus - Nufărul Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - B-dul Dacia - Piaţa Decebal - Biserica Emanuel - Univ.Partium - Piaţa Unirii - P-ţa 1 Dec. - Centru Civic - P-ţă Cetăţii - D.Cantemir - Lotus - Nufărul

 

B-dul Dacia (sens giratoriu )

Legături:
Tramvaie:

Gara CFR - Magazin Crişul - Gen. Magheru(Hotel Continental) - E.Gojdu(Centru Civic) - Piaţa Unirii - Univ. Partium - Bis. Emanuel - Piaţa Decebal - B-dul Dacia - Parc Olosig - Piaţa Rogerius - Pod CFR - PIC - Sinteza

Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - Piaţă Rogerius - Dacia Pasaj - Pod CFR - PIC - Sinteza Gara CFR - Magazin Crisul - Hotel Continental - Centru Civic - Piaţă Cetăţii - D. Cantemir - Magazin Lotus - Nufărul Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - B-dul Dacia - Piaţa Decebal - Biserica Emanuel - Univ.Partium - Piaţa Unirii - P-ţa 1 Dec. - Centru Civic - P-ţă Cetăţii - D.Cantemir - Lotus - Nufărul
Autobuze:

de la TVS - Mag.Profi - Dacia Pasaj - Pod CFR - F-ca de zahar - UAMT - Premagro - IMC respectiv Banca Transilvania - Palat Baroc - Nicolae Jiga - Mag.Crisul - Piata 1 Dec.

 

Spitalul de copii (Piaţa Rogerius)

Legături:
Tramvaie:

Gara CFR - Magazin Crişul - Gen. Magheru(Hotel Continental) - E.Gojdu(Centru Civic) - Piaţa Unirii - Univ. Partium - Bis. Emanuel - Piaţa Decebal - B-dul Dacia - Parc Olosig - Piaţa Rogerius - Pod CFR - PIC - Sinteza

Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - Piaţă Rogerius - Dacia Pasaj - Pod CFR - PIC - Sinteza

 

Pod CFR

Legături:
Tramvaie:

Gara CFR - Magazin Crişul - Gen. Magheru(Hotel Continental) - E.Gojdu(Centru Civic) - Piaţa Unirii - Univ. Partium - Bis. Emanuel - Piaţa Decebal - B-dul Dacia - Parc Olosig - Piaţa Rogerius - Pod CFR - PIC - Sinteza

Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - Piaţă Rogerius - Dacia Pasaj - Pod CFR - PIC - Sinteza
Autobuze:

Pod CFR - Adeplast - Premagro - IMC respectiv Pod CFR - Piata Iosia - Sala Sporturilor - Penny MArket - RER Ecologic - Piata Unirii - Muzeu - Miorita - Universitate _Univ.C.L. (Cimitir Rulikovszky)
F-ca de zahar - UAMT - Premagro _ IMC respectiv Pod CFR - Dacia Pasaj - Mag.Profi - Banca Transilvania - Palat Baroc - Nicolae Jiga - Mag.Crisul - P-ta 1 Dec.

 

Sala Sporturilor Antonio Alexe

Legături:

Autobuze:

Sala Sporturilor - Piata Iosia - Pod CFR - Adeplast - Premagro - IMC respectiv Sala Sporturilor - Penny MArket - RER Ecologic - Piata Unirii - Muzeu - Miorita - Universitate _Univ.C.L. (Cimitir Rulikovszky)

 

Piaţa Cetăţii (ANAF, BCR, Piaţa agricolă)

Legături:
Tramvaie:

Piata Cetatii - Casa de cultura - P-ta 1 Dec. - P-ta Unirii - Univ.Partium - Bis.Emanuel - Abatorului - Aviatorilor - P-ta Ghioceilor - Lipovei - Hategului - Iosia respectiv : P-ta Cetatii - D.Cantemir - Lotus - Nufarul
Gara CFR - Magazin Crisul - Hotel Continental - Centru Civic - Piaţă Cetăţii - D. Cantemir - Magazin Lotus - Nufărul Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - B-dul Dacia - Piaţa Decebal - Biserica Emanuel - Univ.Partium - Piaţa Unirii - P-ţa 1 Dec. - Centru Civic - P-ţă Cetăţii - D.Cantemir - Lotus - Nufărul
Autobuze:

de la Catedrala - Fac.Medicina - Piata Unirii - Horea - piata 22 Dec. - ASIT - respectiv ASIT - Muntele Gaina - Razboieni - Seleusului - P-ta Nucetului - Bumbacului - Nufarul

 

Supermarket Lotus

Legături:
Tramvaie:

Lotus - D.Cantemir - M.Gaina - Piata Cetatii - Casa de cultura - P-ta 1 Dec. - P-ta Unirii - Univ.Partium - Bis.Emanuel - Abatorului - Aviatorilor - P-ta Ghioceilor - Lipovei - Hategului - Iosia respectiv : Lotus - Ciheiului - Nufarul
Gara CFR - Magazin Crisul - Hotel Continental - Centru Civic - Piaţă Cetăţii - D. Cantemir - Magazin Lotus - Nufărul Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - B-dul Dacia - Piaţa Decebal - Biserica Emanuel - Univ.Partium - Piaţa Unirii - P-ţa 1 Dec. - Centru Civic - P-ţă Cetăţii - D.Cantemir - Lotus - Nufărul

Autobuze :
  Nufarul - Magazin Lotus - D.Cantemir - P-ta Cetatii - Fac.Medicina - Univ.Partium - Biserica Emanuel - Rompetrol - Real 1 - Ogorului - Nufarul

 

Nufărul (capăt linie, spre Sânmartin, Băile Felix)

Legături:
Tramvaie:

Nufarul - Ciheiului - Lotus - D.Cantemir - M.Gaina - Piata Cetatii - Casa de cultura - P-ta 1 Dec. - P-ta Unirii - Univ.Partium - Bis.Emanuel - Abatorului - Aviatorilor - P-ta Ghioceilor - Lipovei - Hategului - Iosia
Gara CFR - Magazin Crisul - Hotel Continental - Centru Civic - Piaţă Cetăţii - D. Cantemir - Magazin Lotus - Nufărul Gara CFR - Stadion - Parc Olosig - B-dul Dacia - Piaţa Decebal - Biserica Emanuel - Univ.Partium - Piaţa Unirii - P-ţa 1 Dec. - Centru Civic - P-ţă Cetăţii - D.Cantemir - Lotus - Nufărul
Autobuze:

Nufarului - Bumbacului - Seleusului - Razboieni - M-tele Gaina - Catedrala - Fac.Medicina - Piata Unirii - Horea - P-ta 22 Dec. - ASIT - M-tele Gaina - Razboieni - Seleusului - Piata Nucetului - Bumbacului - Nufarul

 

Supermarket Real

Legături:

Autobuze :


  Nufãrului - D. Cantemir - Piaţa Independenţei - Piaţa Unirii - Primãriei - Calea Aradului (Real I) - Ogorului - Nufãrului

  Calea Aradului (Real I)- B-dul Decebal - b-dul Dacia (sens giratoriu) - b-dul Decebal - Splaiul Crişanei - Oneştilor - Cazaban - Salcâmilor - Meşteşugarilor - Calea Aradului (Real I)

 

 

 

Instituţii

Vă oferim câteva link-uri pentru accesarea site-urilor web a diferitelor institutii:

Primăria Municipiului Oradea
Camera de Comert si Industrie Bihor
Universitatea din Oradea
Teatrul de Stat Oradea
Teatrul de Stat Oradea - Szigligeti Társulat

 

 

 

Ziare şi portaluri de ştiri

Portale Oradea

 

Bihonhttp://www.bihon.ro 
Erdonhttp://www.erdon.ro
Oradea on linehttp://www.oron.ro
Nagyváradhttp://nagyvarad.ro
  

Ziare bihorene

Crişanahttp://www.crisana.ro 
Bihari Naplóhttp://www.digital.biharinaplo/
Jurnal Bihoreanhttp://digital.jurnalbihorean.ro/
Informaţia de Vesthttp://www.informatiadevest.ro
Jurnalul de dimineaţăhttp://www.jdd.ro
Reggeli Ujsághttp://www.reggeliujsag.ro
 Bihoreanul http://www.ebihoreanul.ro